Вакансия Капитан на Буксир

Капитан на катер

  • Должность Капитан
  • Тип судна Буксир
  • Оклад 180000 руб.
  • Дата посадки 15 апреля 2021 г.

Судоходная компания